Tu jestem: Strona startowa > O nas > Jak zostać uczniem

Jak zostać uczniem

Aby zostać uczniem naszej szkoły należy złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • podanie kierowane do szkoły (możesz go pobrać tutaj)
  • życiorys,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
  • zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu (dotyczy szkoły zawodowej)
  • 4 zdjęcia,
  • opinia wychowawcy,
  • świadectwo ukończenia podstawówki (dla gimnazjum)  bądź gimnazjum (dla szkoły zawodowej, przysposabiajacej do pracy)

Prawda, że niewiele?