Tu jestem: Strona startowa > Oferta edukacyjna > LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Ogólnokształcące dla młodzieży niepełnosprawnej w normie intelektualnej

Do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego przyjmujemy absolwentów gimnazjum posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z normą intelektualną.

Jest to liceum dla uczniów z niepełnosprawnością:

 •     ruchową,
 •     wzroku,
 •     słuchu,
 •     z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera,
 •     ze sprzężeniami.

Dla uczniów z autyzmem lub ze spektrum autyzmu oferujemy klasy 2 – 4 osobowe.

1.

Pobierz podanie do Liceum Ogólnokształcącego:

2.

Pobierz zaświadczenie lekarskie dotyczące nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla młodzieży z dysfunkcjami w normie intelektualnej

Wybierając naszą szkołę, gwarantujemy:

 • małoliczne klasy,
 • windę, podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
 • bogatą ofertę zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych (m.in. Biofeedback, Tomatis, Warnkego, terapia logopedyczna, terapia integracji sensorycznej, rehabilitacje ruchowe i wiele innych).
 • bezpłatny dowóz do szkoły,
 • możliwość korzystania z obiadów,
 • stały dostęp do pielęgniarki, pedagoga, psychologa,
 • zajęcia na basenie, siłowni
 • bogato wyposażone pracownie: komputerowe, ceramiki, kucharskie
 • możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej oraz biblioteki
 • wyjazdy zagraniczne w ramach projektów europejskich
 • ciekawe zajęcia dydaktyczne
 • udział w zawodach sportowych, olimpiadach, konkursach przedmiotowych,zawodowych, dyskotekach, wycieczkach
 • rodzinną atmosferę
 • stały dostęp do dziennika elektronicznego.

 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • podanie o przyjęcie do szkoły.

 

1.

Pobierz podanie do Liceum Ogólnokształcącego:

2.

Pobierz zaświadczenie lekarskie dotyczące nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla młodzieży z dysfunkcjami w normie intelektualnej